Privacybeleid

Groupcard verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. We hechten veel belang aan je privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan de wettelijke bepalingen zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens en, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid geven we je hierover meer informatie.

Privacybeleid Groupcard BV

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2023.

 

Toepasselijkheid privacybeleid

In dit privacybeleid geven we informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Groupcard BV. Dit heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van onze klanten en van bezoekers van www.groupcard.nl

 

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Groupcard BV verwijst op onze website en in onze mailings. We raden je aan het privacybeleid van derden op de betreffende websites te raadplegen.

 

Identiteit Groupcard BV

Groupcard BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, met ingang van 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid geven we informatie over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Groupcard BV.

 

Groupcard BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51189321. Groupcard BV is gevestigd en kantoorhoudend in (1431 GZ) Aalsmeer aan de Witteweg 4a en bereikbaar via het e-mailadres info@groupcard.nl.

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Groupcard BV kan op de volgende manieren informatie van je ontvangen:

 • Direct van jou. We verkrijgen je gegevens bijvoorbeeld als je een overeenkomst met ons aangaat, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt, of als je je abonneert op onze nieuwsbrief.
 • Via onze eigen website. Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden. Wij kunnen gebruikmaken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Groupcard BV op. Dit privacybeleid is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Groupcard BV optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Groupcard BV plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Groupcard BV kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruikmaakt van de diensten van Groupcard BV en/of omdat je deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Groupcard BV verstrekt. Groupcard BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens zoals door jou verstrekt.
 • Betalings- en factuurgegevens. Als je een overeenkomst met ons aangaat, hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Websitegegevens, zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij je persoonsgegevens?

Groupcard BV gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om je persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiële) klanten of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

 

Groupcard BV kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, gebruik je de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

 

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Groupcard BV kan je persoonsgegevens delen met aan Groupcard BV gelieerde ondernemingen, opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

 

Het kan voorkomen dat Groupcard BV verplicht is om je gegevens te verstrekken vanwege een op Groupcard BV rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

 

Groupcard BV heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

 

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op je apparaat achterlaat, waarmee je activiteiten op onze website worden gevolgd. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende informatie:

 • Het IP-adres van de bezoeker
 • De datum en tijd van het bezoek
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)
 • De op onze website bezochte pagina’s
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, enzovoort)

 

Wij gebruiken technische informatie en cookies om je bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Groupcard BV zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Groupcard BV samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die worden geplaatst via de website van Groupcard BV:

 

Functionele cookies

Groupcard BV plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren.

 

Analytische cookies

Groupcard BV maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee worden onder andere het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en de duur van het bezoek vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

 

Groupcard BV heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Dankzij deze overeenkomst zijn de cookies van Google Analytics op de meest privacyvriendelijke manier ingesteld. Groupcard BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Groupcard BV verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Tracking- of advertentiecookies

Trackingcookies verzamelen gegevens over het internetgedrag van de bezoeker van de website. Met deze trackingcookies kan de bezoeker optimaal gebruikmaken van onze website. Relevante informatie kan bij een volgend bezoek worden ingezet voor meer gebruiksgemak. We kunnen dan bijvoorbeeld formulieren al invullen of advertenties aanbieden die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers accepteren standaard cookies. Je kunt je browser zelf instellen om alle cookies te weigeren of aangeven wanneer een cookie mag worden verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

Sociale media

Op onze website kun je informatie delen op sociale media via de aanwezige knoppen voor sociale media. Als je gebruikmaakt van deze functie, kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media zijn hierop van toepassing.

 

Hoelang bewaren we je gegevens?

Groupcard BV bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.

 

Wat zijn jouw rechten?

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Groupcard BV over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@groupcard.nl kun je schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens door Groupcard BV of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van je (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek worden eventuele door jou meegedeelde correcties verwerkt. Groupcard BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kun je richten aan Groupcard BV of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Groupcard BV neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Groupcard BV via info@groupcard.nl.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. De nieuwste versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op deze pagina. We adviseren je om regelmatig te controleren of ons privacybeleid is bijgewerkt.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop Groupcard BV omgaat met je persoonsgegevens? Neem contact met ons op via info@groupcard.nl of gebruik het contactformulier.