Nederland verenigingsland: hoe(lang) houden verenigingen het nog vol?

Nederland is echt een land van verenigingen. Van voetbalclubs tot visverenigingen, er zijn allerlei organisaties die mensen met gelijke interesses samenbrengen. Zo vormen verenigingen de verbindende factor in de lokale samenleving. Maar de afgelopen jaren hebben ze het steeds moeilijker gekregen. Door onder andere ledenverlies en de ene na de andere crisis dreigen verenigingen te verdwijnen. Hoe helpen we verenigingen om te blijven bestaan?

Tennis,Class,-,Instructor,Working,With,Senior,Adult

Toekomst van verenigingen onder druk

Steeds meer verenigingen staan onder druk en de problemen stapelen zich op, zo blijkt uit het Nationaal Verenigings Onderzoek 2022. Sommige problemen zijn al langer aan de orde, zoals de toenemende vergrijzing en moeite met het vinden van bestuursleden en vrijwilligers. Door de recente crises hebben verenigingen het ook financieel moeilijk. Leden zijn hun tijd anders gaan besteden na sluitingen in de coronaperiode of hebben hun lidmaatschap opgezegd vanwege de inflatie. Daarnaast hebben verenigingen met een eigen gebouw of ruimte ook te maken met hoge energierekeningen. Van de sportverenigingen heeft maar liefst 65% last van de energiecrisis.

voortbestaan verenigingen

Verenigingen maken lokale samenleving sterker

De invloed van verdwijnende verenigingen op de lokale samenleving is groot. Verenigingen zijn de plek waar mensen deelnemen aan activiteiten die ze leuk vinden, maar ook de plek waar ze gezelligheid en sociaal contact vinden. Daarmee hebben verenigingen een belangrijke rol in het welzijn van inwoners.

Lokale cadeaukaart voor verbinding en financiële stroom

Naast subsidie van de gemeente en contributie zijn veel verenigingen afhankelijk van bijdragen van lokale ondernemers. Zij sponsoren sportclubs in de buurt en steunen lokale goede doelen. Groupcard ontwikkelt lokale cadeaukaarten waarmee we de verbinding tussen de gemeente, lokale ondernemers, verenigingen en inwoners stimuleren én een vernieuwende, lokale financiële stroom realiseren.

 

De cadeaukaart maakt lokaal besteden leuker. We zorgen in de eerste plaats dat er meer geld bij de lokale ondernemers terechtkomt. Zo kunnen zij de verenigingen in de buurt makkelijker financieel steunen. En dat is nog maar het begin van het kaartsysteem. Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw gemeente? Lees meer over onze lokale cadeaukaarten of neem vrijblijvend contact op.