Klantenbinding: Duo-interview met John Keunen en Peter Hoogerwerf

Onze CEO John Keunen heeft samen met Peter Hoogerwerf van bVivA Mobile een duo interview gehad over de lokale klantenbinding en betrokkenheid.

Ontwerp-zonder-titel-4

Invloed van corona

Corona heeft ervoor gezorgd dat consumenten dichter bij huis zijn gaan winkelen. Hierdoor werd de app van Peter massaal gebruikt. Ook John zag dat de lokale partijen tijdens de coronaperiode steeds meer toegevoegde waarde zagen om met elkaar op te trekken.

 

Dat winkelend publiek behoefte heeft aan informatie bleek ook wel tijdens corona, stelt Peter. Consumenten bleven de app raadplegen, zelfs toen de winkels dicht waren. John vulde aan dat vooral de lokale ondernemer hierin erg belangrijk is voor de consument. “Zij zorgen voor de werkgelegenheid, lokale evenementen en sponsoring van culturele instellingen en sportverenigingen in de buurt.”

 

Ook merken John en Peter beide dat, naast het samenwerken op lokaal niveau, steeds meer grootwinkelbedrijven inzien dat het belangrijk is om ook lokaal meer betrokken te zijn.

Loyaliteit

Daarbij staan John en Peter voor loyaliteit voor de winkel en voor het gebied. Bij de app van Peter mogen ondernemers zelf de invulling geven aan onderdelen zoals loyaliteit, communicatie en shopping. Door deze vrijheid te geven, is de kans op succes het grootst. Volgens John is het toverwoord ‘samenwerken’. Het lokaal besteden moet gestimuleerd en leuker worden gemaakt voor de consument. Als de consument bij de ene winkel punten spaart en deze bij verschillende winkels kan inwisselen, dan creëer je een betere vorm van loyaliteit. John zegt: “Als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen.” Ook het zoeken van regionale samenwerkingen kan voordeel opleveren volgens John. De GooischePas is bijvoorbeeld interessant als eindejaarsgeschenk voor een werkgever in het gebied met medewerkers uit de regio.

Loyaliteit is ook nog een begrip dat verder gaat dan een spaarsysteem. “Waar sommige klanten vooral waarde hechten aan een spaarsysteem, kan een andere klant juist een vlog van een lokale ondernemer waarderen. Die loyaliteit kan soms tien keer sterker zijn dan de loyaliteit van een spaarpunt”, geeft Peter aan. Ook John ziet het belang van samenwerken tussen ondernemers in, maar merkt in de praktijk dat veel ondernemers nog niet weten hoe ze dit aan moeten pakken. “Ook merk ik in de praktijk dat ondernemers vaak wat afwachtend zijn en eerst willen zien hoe iets in andere gebieden werkt. Als ze zien dat iets goed werkt, dan willen ze het vaak ook wel.”

Digitalisering en techniek

Daarnaast valt op het gebied van digitalisering nog veel te winnen. Volgens Peter beschikken niet alle winkelgebieden over de mankracht om iemand in te zetten die zich bezighoudt met digitalisering, ondanks de kansen die het biedt. John geeft aan dat het voor de ondernemers makkelijk gemaakt moet worden en dat ze graag ontzorgd willen worden als het gaat om digitalisering.

 

Daarbij blijft techniek natuurlijk altijd het middel, maar de ontwikkelingen gaan snel en platformen en apps worden steeds gebruiksvriendelijker. Als een ondernemer eenmaal ziet wat het oplevert, wordt het ook makkelijker om bijvoorbeeld content te uploaden.

 

Voor klantenbinding in de toekomst verwachten ze dat lokale ondernemers zich de komende jaren steeds meer zullen verbinden en samenwerken om een vuist te maken tegen de grote, landelijke en internationale platformen. “Ook denk ik dat winkelgebieden zich steeds meer gaan focussen op de behoefte van de consument”, zegt John. Peter denkt ook dat de verjonging van ondernemers een rol zal spelen in de technologische ontwikkelingen in winkelgebieden.

 

Het gehele interview is te lezen op Duo interview: “Lokale klantbinding voor gebieden door corona nóg belangrijker” (platformdenieuwewinkelstraat.nl)